پنج شنبه, 03 بهمن 1398
تجربه آموزشی نوین      |      34456830  ( 061 )


فرم ثبــت نــام آنلاین
دانشجوی محترم لطفاً به دقت تمام گزینه‌های فرم ثبت نام را پر کنید،
نام و نام خانوادگی (*)
نام و نام خانوادگی را وارد کنید
محل تولد (*)
محل تولد را پر کنید
تاریخ تولد (*)
تاریخ تولد را وارد کنید
جنسیت (*)
یک گزینه را پر کنید
میزان تحصیلات (*)
ورودی نامعتبر
سر فصل دوره (*)
یک دوره را ثبت کنید
نام دوره آموزشی (*)
لطفاً نام دوره آموزشی را ذکر کنید
تلفن همراه (*)
تلفن همراه را وارد کنید
تلفن محل کار
ورودی نامعتبر
کد پستی (*)
کد پستی را وارد کنید
نحوه آشنایی با ما

ورودی نامعتبر

نام پدر (*)
نام پدر را وارد کنید
شماره شناسنامه (*)
شماره شناسنامه را وارد کنید
وضعیت تاهل (*)


وضعیت تاهل را مشخص کنید
کد ملی (*)
کدملی را وارد کنید
رشته تحصیلی (*)
رشته تحصیلی را پر کنید
شغل
ورودی نامعتبر
نام شرکت/سازمان محل کار
ورودی نامعتبر
ایمیل Email (*)
ایمیل را وارد کنید
تلفن منزل
آدرس (*)
آدرس را صحیح وارد کنید