پنج شنبه, 03 بهمن 1398
تجربه آموزشی نوین      |      34456830  ( 061 )

ثبت نام دوره MCSA 2012

سه شنبه, 18 دی 1397 12:58
نویسنده: Administrator
تعداد بازدید: 97 , موضوع: دوره های در حال ثبت نام
 

تعداد ترم: 4 ترم
 تعداد ساعت:180 ساعت
 پیش نیاز:Network+
کد آزمون های دوره:  410-70و 412-70و411-70و687-70


 **********************************************************************************************************************
سرفصل های دوره:

کد آزمون410-70

 
1- Install and Configure Servers
 • Install servers
 • Configure servers
 • Configure local storage
2-Configuring server roles and features
 • Configure file and share access
 • Configure print and document services
 • Configure servers for remote management
3-Configure Hyper-V
 • Create and configure virtual machine settings
 • Create and configure virtual machine storage
 •    Create and configure virtual networks
4-Deploy and Configure Core Network Services
 •    Configure IPv4 and IPv6 addressing
 •     Deploy and configure Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) service
 •     Configure IPv4 and IPv6 addressing
 •    Deploy and configure Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) service
 •    Deploy and configure DNS servic
5-Install and Administer Active Directory
 •     Install domain controllers
 •     Create and manage Active Directory users and computers
 •     Create and manage Active Directory groups and
6-Create and Manage Group Policy
 •     Create Group Policy objects (GPOs)
 •    Configure security policies
 •   Configure application restriction policies
 •    Configure Windows Firewall
 
کد آزمون 411-70
 
1-Deploy, manage, and maintain servers
 •     Deploy and manage server images.
 •     Implement patch management.
 •     Monitor servers
2-Configure file and print services
 • Configure Distributed File System (DFS).
 • Configure File Server Resource Manager (FSRM).
 • Configure file and disk encryption.
 • Configure advanced audit policies
3- Configure network services and access
 • Configure DNS zones.
 • Configure DNS records.
 • Configure VPN and routing.
 • Configure DirectAccess.
4 Configure a Network Policy Server infrastructure
 • Configure Network Policy Server (NPS).
 • Configure NPS policies.
 • Configure Network Access Protection (NAP).
5- Configure and manage Active Directory
 • Configure service authentication.
 • Configure Domain Controllers.
 • Maintain Active Directory.
 • Configure account policies.
6- Configure and manage Group Policy
 • Configure Group Policy processing.
 • Configure Group Policy settings.
 • Manage Group Policy objects (GPOs)
 • Configure Group Policy preferences
 
کد آزمون412-70
1-Configure and Manage High Availability
 • Configure Network Load Balancing (NLB(.
 • Configure failover clustering.
 • Manage failover clustering roles.
 • Manage Virtual Machine (VM) movement.
2-Configure File and Storage Solutions
 • Configure advanced file services.
 • Implement Dynamic Access Control (DAC(
 • Configure and optimize storage.
3-Implement Business Continuity and Disaster Recovery
 • Configure and manage backups.
 • Recover servers.
 • Configure site-level fault tolerance.
4-Configure Network Services
 • Implement an advanced Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) solution.
 • Implement an advanced DNS solution.
 • Deploy and manage IPAM.
5-Configure the Active Directory Infrastructure
 • Configure a forest or a domain.
 • Configure trusts.
 • Configure sites.
 • Manage Active Directory and SYSVOL replication.
6-Configure Identity and Access Solutions
 • Implement Active Directory Federation Services 2.1 (AD FSv2.1(
 • Install and configure Active Directory Certificate Services (AD CS(
 • Manage certificates.
 • Install and configure Active Directory Rights Management Services (AD RMS(
 
 

*********************************************************************************************************************
 

 • جهت ثبت نام آنلاین اینجا را کلیک کنید .
 • جهت مشاوره آنلاین در تلگرام اینجا را کلیک کنید .


     واحد آموزش ایرانیان